sku - Arnhem 2p opal laminate


EUROPEAN BLACK - Arnhem 2 Panel - 1 Opal Lite

Black internal doors, Arnhem 2p opal laminate.

Door sizes:

  • 78 X 24
  • 78 X 26
  • 78 X 28
  • 78 X 30
  • 80 X 32
  • SKU
    Arnhem 2p opal laminate

 

Internal doors